Privacyverklaring


MJR-IT heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat uw privacy zeer serieus genomen wordt. Onderstaande zet uiteen hoe MJR-IT met persoonlijke informatie omgaat. De verklaring is van toepassing op alle door mij geleverde producten en diensten, inclusief de website: www.mjr-it.nl en de online leeromgeving in Office 365.

Webstatistieken

MJR-IT maakt gebruik van de webstatistieken zoals aangeboden door Wordpress. Gegevens die verzameld worden zijn geanonimiseerd en leiden nooit tot een identificatie van personen. De statistieken worden opgeslagen op de server van Wordpress en zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders en worden niet openbaar gemaakt. 

Gegevensbeveiliging

MJR-IT gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Op de website en in de leeromgeving wordt SSL (Secure Socket Layer) gebruikt. SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen. SSL maakt gebruik van asymmetrische cryptografie.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die door MJR-IT worden verzameld, zoals via webformulieren of in de leeromgeving, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door MJR-IT is het op maat kunnen leveren van diensten aan klanten en deelnemers aan trainingen.  

Contact

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring of de site van MJR-IT, dan kunt u contact met opnemen met MJR-IT